Follesø Byggkonsulent


Tegning og byggesøknad i Bergen og omegn.


Sentral godkjent - Søker og prosjektering arkitektur, tiltaksklasse 1


Org. nr 987083441

Follesø Byggkonsulent er et enkeltpersonsforetak, opprettet 2004. 


Daglig leder er utdannet teknisk tegner og fagtekniker, og har lang fartstid som tegner/søker, samt prosjektleder innen entreprenørbransjen. 


Ingen jobb er for liten.

  • Tilbygg, Påbygg
  • Garasjer, anneks
  • Bruksendring
  • Murer og terrengjustering
  • Mindre veianlegg
  • Takst, tilknyttet
    Lund Takstingeniør. (post@lundtakst.com) 


Åpningstider

Mandag - fredag


07:00 - 16:00


Kontakt